Advice and Support for South Africans Immigrating to New Zealand

South Africans Going To New Zealand

Author Topic: Study on immigration stress  (Read 2083 times)

Offline Alta van zyl

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 841
Study on immigration stress
« on: November 23, 2008, 10:53:42 am »
Just an interesting article if found 

Navorsing oor immigrasiestres vorm deel van doktoraat
 
 
Wanneer die “drukfaktore” sterker is as die “trekfaktore” om Suid-Afrikaners te laat emigreer, is mense meer geneig om in die nuwe land geestesongesteldheid te ontwikkel.  Dit is een van die bevindinge van ‘n studie wat deel gevorm het van dominee Tienie Bekker van die Afrikaanse Christen Kerk in Christchurch (ACK) se doktorale studies.
 
Tienie het pas uit Suid-Afrika teruggekeer, waar hy die kwalifikasie van die Dunamis International University ontvang het.  Die titel van sy studie was ‘Pastoral Counselling and support of those affected by the trauma of immigration’.
 
Hy het deur sy pastorale beradingswerk beleef hoe Suid-Afrikaanse immigrante depressie en angstoestande kan ontwikkel as gevolg van hul immigrasie.
 
“Ek het keer op keer gesien watter trauma deur immigrasie veroorsaak word.  Dit het baie te doen met die skeiding van geliefdes,” verduidelik Tienie.
 
Baie respondente reageer op Brokkies-berig
 
Tienie het ‘n tyd gelede Suid-Afrikaanse immigrante deur middel van Brokkies uitgenooi om ‘n vraelys oor immigrasie te voltooi, en was oorweldig met die reaksie.
 
“Baie dankie aan al die Brokkies-lesers asook die leraars en lidmate van die ACK-gemeentes wat gehelp het met die invul van die vraelyste.  Ons is baie dankbaar vir die mooi totaal van 468 vorms wat in die studie gebruik kon word.  Die data is deur my seun, Tinus, by Otago Universiteit verwerk,” sê Tienie.
 
Algemene resultate
 
Hier is ‘n paar algemene resultate:
·    Van die 468 respondente was 256 vroulik (54.7%) en 212 manlik (45.3%).
·    Die gemiddelde ouderdom van respondente was 42.5 jaar
·    Die jongste respondent was 12 en die oudste 84.
·    Die gemiddelde ouderdom waarop mense geëmigreer het, was 38 jaar en 3 maande.
·    Die gemiddelde woontyd van respondente in NS was 4.2 jaar.  (Die kortste was ‘n week en die langste 35 jaar!)
 
Hoewel verskillende ouderdomsgroepe verskille resultate gehad het, was daar geen beduidende verskille oor dit wat mans en vrouens as positief en negatief ervaar ten opsigte van die immigrasieproses nie.
 
Positiewe ‘beskermingsfaktore’
 
Tienie sê daar is positiewe faktore wat mense gehelp het met die immigrasieproses na Nieu-Seeland.  Hy som dit soos volg op:  “Meer as 52% respondente het familie en/of vriende wat reeds hier was as ‘n eerste keuse geplaas.  Sowat 36% het die kerk as hulle grootste positiewe faktor geplaas en 51% het dit as hulle tweede keuse geplaas.  Kultuur en ander steunorganisies was nie hoog as ‘n eerste keuse nie (slegs 1.5%) maar bykans 42% het dit as hulle derde sterkste faktor gestel in dit wat hulle gehelp het met die proses van immigrasie.
 
“Onder die ‘ander’-kategorie was goeie werk/kollegas en nuwe vriende wat hier gemaak is onder die faktore wat die hoogste getel het.  Ander positiewe faktore was die gesin wat meer op mekaar aangewese was en mekaar bygestaan het en mense se geloof in God wat hulle deurgedra het,” sê Tienie.
 
Negatiewe faktore
 
Daar was natuurlik ook negatiewe faktore wat immigrasie bemoeilik, soos die skeiding van familie en vriende (op 55% die hoogste faktor), gevolg deur werksprobleme (23%) as ‘n eerste keuse.   Die druk om residensie te verkry was ook hoog gestel op 30%, maar slegs as ‘n vyfde keuse.
 
Mense jonger as 18 jaar oud het die skeiding van vriende en familie die negatiefste ervaar.  Ander faktore wat immigrasie bemoeilik, was sake soos (die hoogste telling eerste):
 
1.Hoë huispryse
2.Mediese probleme in Nieu-Seeland ondervind
3.Jou ‘eie mense’ wat jou uitbuit as jy hier aankom
4.Onafgehandelde sake in Suid-Afrika
5.Die weersomstandighede
6.Dit is moeilik om ‘n kerk in NS te vind waar jy tuis voel
7.Mense wat geslote groepies (klieks) vorm
8.Foutiewe inligting wat ontvang is
9.Skuldgevoelens (Ons is nou veilig hier maar wat van ons mense in SA?)
10.  Familie/vriende in SA wat uitsprake maak wat jou laat skuldig voel
11.  Laer inkomste as in SA
12.  Swak wisselkoers
13.  Ondoeltreffende diens by immigrasiekantore
14.  Stres op die huwelik en/of gesin
 
Wenke om immigrasie makliker te maak
 
Tienie sê die respondente het goeie wenke deurgegee oor hoe om die immigrasieproses makliker te maak.  Die voorstelle verskyn in volgorde van die hoogste telling tot die laagste:
 
1.      Goeie vooraf-navorsing moet gedoen word.  Betroubare inligting is uiters belangrik.
2.      Nuwe immigrante kan met meubels en huishoudelike goedere gehelp word totdat hul eie aankom.
3.      Tydelike huisvestig teen billike tariewe sal baie help aan die begin.
4.      Om so gou as moontlik by ‘n kerk betrokke te raak.
5.      Om by ‘n kultuur-, sport- of ander klub betrokke te raak.
6.      Om by ‘n netwerk aan te sluit wat werksgeleenthede meer toeganklik maak.
7.      Om ‘n omgee “buddy”-familie te kry wat ‘n nuwe familie onder die vlerk neem.
8.      Om aan te sluit by ondersteuningsgroepe vir immigrante wat gereeld bymekaar kom.
9.      Om meer inligting oor kerke in NS (veral Afrikaanse kerke) by kerke in SA beskikbaar te hê.
10.  Behou ‘n positiewe gesindheid en oop gemoed.
 
Tienie voeg by:  “Hoe meer navorsing ek doen, hoe duideliker blyk die uitwerking wat immigrasie op soveel fasette van ons menswees het.  Ons hoor baie hoe mense die uitdrukking ‘immigrasie is nie vir sissies nie’ gebruik.  Dit alleen dui aan dat immigrasie ‘n stresvolle ingreep in ‘n mens se lewe is, en afhangende van watter krag (druk of trek) op ‘n individu inwerk, kan dit tot hoë stres en selfs depressie of angstoestande lei wat aangespreek moet word.
 
“Die positiewe rol wat vriende, familie, die kerk en kultuurorganisasies soos Die Afrikaanse Klub van Nieu-Seeland egter speel in die aanpassing van nuwe immigrante is van onskatbare waarde.  Daarmee saam het soveel mense terugvoer gegee dat hulle geloof in God hulle deurgedra het.”
 
Tienie is ‘n geregistreerde berader by die NZ Association of Counsellors (NZAC) en ook ‘n geregistreerde alkohol- en dwelmberader by die Drug and Alcohol Practitioners Association of Aotearoa New Zealand (DAPAANZ).  Hy het ook in Suid-Afrika in traumaberading gespesialiseer, en hy beskou dit as “’n voorreg en God se genade” om deel van die ACK in Christchurch te wees en sy passie in te span om mense  te help.
 

Offline ANTONK

 • Resident
 • *
 • Posts: 2098
Re: Study on immigration stress
« Reply #1 on: November 23, 2008, 11:27:50 am »
Dankie Alta - hope all the English readers will understand all of this -  O0
We have to stand together and  :help: each other all the way from SA - NZ  O0

SA Going to NZ Advice Forum

Re: Study on immigration stress
« Reply #1 on: November 23, 2008, 11:27:50 am »

Offline Bevmac

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 523
Re: Study on immigration stress
« Reply #2 on: November 23, 2008, 01:17:12 pm »
Havent you got it in english?  My afrikaans is good but hmmmmmm!!  :P

Offline Alta van zyl

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 841
Re: Study on immigration stress
« Reply #3 on: November 23, 2008, 11:02:25 pm »
Sorry no, the article is only in afrikaans unfortunately. 

Offline ronaldd

 • Certified Addict
 • ******
 • Posts: 1336
Re: Study on immigration stress
« Reply #4 on: November 23, 2008, 11:26:54 pm »
ou Tiene se ding is nogals mooi maar...

the problem with saying there is psycological problems with peopel who arrived is a bit of a catch 22.. if you were in such a state where you moved here because you LIKED NZ and just wanted to move but there was nothing wrong with SA. sure.. but to have gotten to a point of feeling hopeless that you have to leave... means that those who have left are more likely to have problems here... because it already started with our being pushed out of sa.
2008-04-06 Landed
2008-06-06 WP.
2008-06-17 EOI
2008-07-16  Selected
2008-12-04 Residence application submitted
2009-03-30 Residence + RRV Granted
2009-04-07 Received passports
2014-07-28 Citizenship

Offline Doreen

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 406
Re: Study on immigration stress
« Reply #5 on: November 24, 2008, 09:04:17 am »
Dankie vir die interesante stukkie pos, Alta!! Kan myself nogal vereenselwig met dit!! O0

Offline Didi77

 • Resident
 • *
 • Posts: 2025
Re: Study on immigration stress
« Reply #6 on: December 01, 2008, 08:18:37 am »
Nice - interesant. Danki Alta!SA Going to NZ Advice Forum

Re: Study on immigration stress
« Reply #6 on: December 01, 2008, 08:18:37 am »