Advice and Support for South Africans Immigrating to New Zealand

South Africans Going To New Zealand

Author Topic: Worried - advice needed  (Read 4047 times)

Offline Sherelee

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 361
Re: Worried - advice needed
« Reply #15 on: July 15, 2013, 10:18:43 pm »
Hi RJ Couple, to have an assessment done on whether your job skills and qualifications get you into New Zealand, you can send you and your partners CVs to Peter at jepwood@xtra.co.nz.... he'll send you an assessment form which you return.... but keep on doing research and hopefully we'll see you here soon...... :gl:

Offline kaitangsou

  • Newbie
  • *
  • Posts: 12
Re: Worried - advice needed
« Reply #16 on: February 02, 2015, 08:07:46 pm »
Tydens die onlangse Algemene Jaarvergadering van Die Afrikaanse Klub van Nieu-Seeland op 11 April 2012 — ‘n tweede vergadering moes belê word omdat daar tydens die eerste een nie ‘n kworum teenwoordig was nie — was die aanwesige ingeskrewe en stemgeregtigde lede van die Klub eenparig van mening dat ondersteuning van die meerderheid van Klub-aktiwiteite (danse en konserte) sodanig afgeneem het, dat die voortsetting daarvan, weens ‘n gebrek aan ekonomiese lewensvatbaarheid, nie meer regverdigbaar òf bekostigbaar is nie. Subsidering van finansieelonselfstandige-danse en -konserte knou reeds geruime tyd afnemende Klubfondse. Daarnaas bring die kwynende beskikbaarheid van vrywilligers om projekte te loods, mee dat insette hoofsaaklik deur bestuurslede (ook vrywilligers wat eie tyd en hulpbronne vir die Klub-saak opoffer) gelewer word. . Die feit dat geen nominasies vir nuwe bestuurslede vir die nuwe Klub-jaar ontvang is nie, is verder tekenend van die afname in vrywilligers om Klub-aksies op die tradisionele wyse te dryf.
 
Die 2012 Algemene Jaarvergadering het gevolglik besluit om bogemoemde Klub-aktiwiteite op te skort en nie weer ‘n formele bestuurstruktuur daar te stel nie — ‘n oordeel wat nie ligtelik gevel is nie.

SA Going to NZ Advice Forum

Re: Worried - advice needed
« Reply #16 on: February 02, 2015, 08:07:46 pm »